Om Skogfinneforeningen

Personvern

www.skogfinneforeningen.no er eiet av Skogfinneforeningen.

Personopplysninger

edenfor kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, slik som fødselsnummer, telefonnummer, adresser, og liknende.
Det er viktig for oss at du vet hva slags opplysninger som samles inn og hvordan vi håndterer ditt personvern.

Kort foreningshistorikk

Foreningen sprang ut av det nettverket som oppsto utover høsten 2016, da Norsk Skogfinsk Museum strevet som verst med å få Kulturdepartementet i tale om det planlagte nybygget. Embetsverket svarte ikke på henvendelser, noe som førte til en folkelig aksjon som ved underskriftskampanje, løpesedler, demonstrasjoner og debatt ble en del av kampen for å bli hørt som nasjonal minoritet.

Peli poikki (1-2), Oslo 24.10.2020

"Peli poikki - Skogfinna kjem" var ein kulturkveld arrangert av Bondeungdomslaget i Oslo og Norsk Skogfinsk Museum.
Arrangementet var eksternt finansiert med støtte fra Oslo kommune, Fritt ord, Bergesenstiftelsen, Norsk Forfattersentrum, Bøndenes Hus og Kulturrådet.
Deler av nemnda som sto for arrangementet var mellom initiativtakerne til Skogfinneforeningen.
Her er heile kulturkvelden i Teatersalen i opptak - ein video før, og ein etter pausen. 

 

Medlemsgeografi

MEDLEMMER - FYLKESVIS pr. 11.05.2023

Totalt: 222 medlemmer


Troms og Finnmark: 1
Nordland:  2
Trøndelag: 8
Møre og Romsdal: 3
Vestland: 5
Rogaland: 8
Agder:  2
Vestfold/Telemark: 5
Oslo: 42
Viken: 96
Innlandet: 47

Vi har medlemmer i ALLE fylker. 
Definitivt flest i Innlandet, Oslo og Viken med 185 av de 222. 

 

Årsmøtet 2023, protokoll

Protokollen frå årsmøtet 15. februar 2023 i Skogfinneforeningen kan du lesa her: Årsmøteprotokoll 2023

 

Nytt styre 2023

Årsmøtet 15. februar 2023 valde nytt styre som konstituerte seg i styremøte 22. februar 2023

 

Rune Hernes Bjerke, leiar (attval,1 år)

Wenche Blomberg, styremedlem (attval, 2 år)

Camilla Honkainen-Miller, styremedlem (attval, 2 år)

Tone Lileng, styremedlem (ny, suppleringsval, 1 år)

Gunnvald Grønvik, styremedlem (ikkje på val, 1 år igjen)

Anita Vorkinslien, varamedlem (attval, 1 år)

Per Kristian Strand, varamedlem (ny, 1 år)

 

Valkomité:

Anne-Lise Torvund (attval, 1 år)

Anita Vorkinslien (attval, 1 år)

Styret fekk fullmakt til å utpeika den siste valkomitémedlemmen

Nytt styre 2022

Årsmøtet 17. februar 2022 valgte nytt styre som konstituerte seg i styremøte 23. februar:

 

Rune Hernes Bjerke, leder (gjenvalg for 1 år)

Wenche Blomberg, nestleder (ikke på valg)

Gunnvald Grønvik, kasserer (gjenvalg for 1 år)

Camilla Honkainen-Miller, sekretær (ny, suppleringsvalg for 1 år)

Sigrid Monsen Alvestad, styremedlem (ny, for 2 år) 

Anita Vorkinslien, varamedlem (1 år)

Johanna Breivang, varamedlem (ny, 1 år)

Som revisor har styret engasjert statsautorisert revisor Roar Ånesland.

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å oppnevne valgkomité.

 

Regnskap 2021

Her er regnskapet for foreningens første driftsår: Last ned Regnskap-2021


 

Maria på kontoret

Maria E. Austbø

(Foto: Gunnvald G.)

Skogfinneforeningen har ansatt Maria Ellingsen Austbø (f. 1984) som kontorhjelp fra 1. november.

Politikken forankret, Bjerke gjenvalgt

Skogfinneforeningens første ordinære årsmøte 17. februar 2022 viste at den linja styret har lagt seg på er godt forankret hos medlemmene. Prioriteringen av støttearbeidet for Norsk Skogfinsk Museum ble opprettholdt. Rune Hernes Bjerke ble gjenvalgt som leder. Nestleder Wenche Blomberg var ikke på valg. Gunnvald Grønvik fortsetter også i styret. Nye styremedlemmer er Sigrid Monsen Alvestad og Camilla Miller, med Anita Vorkinnslien og Johanna Breivang som vara.

Hva skal foreningen drive med?

Svedje i Furuberget, Grue Finnskog 2011 (foto: W. Blomberg).

 

Foreningens formålsparagraf:

Foreningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.

Basiskunnskap

Som basiskunnskap for alle, både i forvaltning og på grasrota, anbefales denne "Riksantikvartimen" , som gir grunnleggende kunnskap både om skogfinsk historie, kulturminner og minoritetsrettslig status.

https://www.youtube.com/Riksantikvartimen

Skogfinneforeningen stiftet

SKOGFINNEFORENINGEN org.nr. 926 580 698, ble stiftet 26. januar 2021.

Til stede som stiftere var

Per-Erik Berge, Rune Hernes Bjerke, Wenche Blomberg, Gunnvald Grønvik,

Ingunn Lund-Vang, Trine Sennerud Melby, Jan Myhrvold, Tore Ovlien,

Guri Riksaasen, Anne-Lise Torvund, Roar Vangen og Anita Vorkinslien.

 

Stiftelsesdokumentet med forslag til vedtekter ble lagt fram og godkjent. Foreningen ble så besluttet stiftet.

Kontingenten ble fastsatt til kr. 200 per år.

Som styre for foreningen ble valgt:

Rune Hernes Bjerke, Lommedalen, styreleder

Wenche Blomberg, Oslo, styremedlem

Anita Vorkinslien, Oslo, styremedlem

Per-Erik Berge, Hønefoss, styremedlem

Gunnvald Grønvik, Skedsmokorset, styremedlem

Ingunn Lund-Vang, Oslo, varamedlem

Trine Sennerud Melby, Fjellhamar, varamedlem.

 

I styremøte 8. februar 2021 konstituerte styret seg med Wenche Blomberg som nestleder, Anita Vorkinslien som sekretær, Gunnvald Grønvik som kasserer og Per-Erik Berge som kommunikasjonsansvarlig.
I styremøte 9. mars ble Wenche Blomberg konstituert som mellombels kommunikasjonsansvarlig.


Leder og nestleder i Skogfinneforeningen fant seg ei tue i utkanten av Krokskogen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.