Lokalhistorie i tekst og bilder

Her finner du tekster og bilder fra noen typiske bosettingsområder og temaer relatert til skogfinnepopulasjonen i Norge. 

Artiklene vises med nyeste først. Du kan også klikke på en områdekategori for å avgrense.

 
 

Låven på Tomta, Peistorpet

 

Låven på Tomta er et eksempel på en skogfinsk gårdsbygning, og et av flere kulturminner som er valgt ut til å representere den skogfinske befolkningens kulturminner. Låven ble sammenbygget av tre eldre låvebygninger på 1840-tallet, og inneholder en rekke rissede magiske symboler som skulle beskytte eiendom, folk og fe. Gardsfolket har benyttet låven til overnatting for seg selv og reisende, særlig i forbindelse med sesongarbeid.

Bruken av magiske symboler har vært en viktig del av og er utbredt i skogfinsk kultur i Norge tilbake til 1600-tallet. De magiske symbolene hadde en beskyttende funksjon, og de var ofte plassert på bygninger som inneholdt verdier det var viktig å beskytte. Symbolene ble risset eller skåret inn på dører, rundt døråpninger eller andre åpninger i veggene. Egne fruktbarhetssymboler ble også risset inn. Disse skulle bidra til større avlinger og fruktbarhet hos gårdsdyrene.

De magiske symbolene som er risset inn rundt inngangene på låvebygningen på Peistorpet er plassert på en måte som var karakteristisk og fantes på mange driftsbygninger. Låven har dermed stor kunnskapsverdi og identitetsverdi om skogfinnenes liv og virke.

 

Skogfinner på Hadeland

Hadeland Seniorforum arrangerer et åpent møte tirsdag 15. august kl. 19 i Gran frivilligsentrals lokale Lidskjalv, Hovsveien 1 i Gran. Temaet er finneinnvandringen til Hadeland og arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Rune H. Bjerke og Wenche Blomberg fra Skogfinneforeningen orienterer. Underholdningsinnslag ved Per-Erik Berge.

Inngangspenger 100 kr for medlemmer, 200 kr for andre, inkl. kaffeservering.

 

Skogfinner i Enebakk

Interessen for skogfinnehistorien er økende. Nå inviterer Enebakk historielag og Foreningen Norden Follo til temakveld i Enebakk onsdag 19. april i Enebakk kultursal, Lotterudveien 4, kl. 18,30.
De viser et utdrag fra filmen "Fremmed blod", og Christian Brevig forteller om skogfinner i Enebakk. For de var der også!

Skogfinner fenget i Lier

Lier-8.3.23

Skogfinnenes lokalhistorie i Finnemarka var temaet på Lier bibliotek 8. mars.
Skuespiller Anette Løbach leste teksten om en fiktiv skogfinnefamilie som innvandret til Finnemarka på 1600-tallet og livet deres, vekselvis med historiske fakta. Hun ble akkompagnert av Øistein Marker. Ca 40 lydhøre personer møtte opp for å høre den dramatiserte historien som er skrevet av Stein Styve og illustrert av Per Kristian Strand. Etterpå kunne folk se utstillingen "Det synger i skogen" og utveksle egne skogfinnehistorier. 

Skogfinsk i Lierbyen

Lierbyen bibliotek åpner 8. mars utstillingen "Det synger i skogen" om skogfinneinnvandringen. Mer om arrangementet her.


 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.