Om Skogfinneforeningen

www.skogfinneforeningen.no er eiet av Skogfinneforeningen.

Personopplysninger

edenfor kan du lese om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, slik som fødselsnummer, telefonnummer, adresser, og liknende.
Det er viktig for oss at du vet hva slags opplysninger som samles inn og hvordan vi håndterer ditt personvern.


Hvilken informasjon har vi om deg?

Vi behandler og oppbevarer personopplysninger i forbindelse med medlemskap eller innsamlinger og arrangementer som krever personopplysninger.

Vi lagrer ikke informasjonen lengre enn nødvendig.


Slik bruker vi personopplysninger

Opplysningene vi har registrert om deg bruker vi først og fremst til å følge opp deg som medlem, informere om aktivitetene våre og opplyse deg om dine rettigheter.

I tillegg behandler vi personopplysninger til følgende formål:
Oppfylle rettslige plikter og pålegg fra myndighetene
Medlemsoppfølging og markedsføring


Ønsker du innsyn i opplysningene?

Du har rett til innsyn i hvordan vi behandler og lagrer dine opplysninger. Ønsker du å se hvilke data vi har lagret om deg eller hente dine data i et maskinleselig format, kan du sende en melding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Samtykke

  • Du kan selv velge om og hvordan du vil motta informasjon og tilbud fra oss. Et samtykke er bare gyldig hvis det er:
  • Informert: Du har fått informasjon som gjør at du forstår hva du har samtykket til.
  • Frivillig: Vi kan ikke kreve et samtykke, det er noe du velger å gi oss.
  • Uttrykkelig: Du må gjøre en aktiv handling når du gir samtykket.
  • Spesifikt: Det er spesifisert hva samtykket gjelder for.

Du kan alltid trekke dine samtykker tilbake ved å henvende deg til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Reservasjonsrett

Hvis du ikke ønsker henvendelser fra oss, kan du reservere deg. Eventuelt kan du ta kontakt med medlemservice. Du velger selv om reservasjonen gjelder for epost, telefon, papirpost og sms.Du vil fortsatt få informasjon som vi er pliktig til å gi deg, selv om du reserverer deg.


Når sletter vi dine data?

Vi avslutter ditt medlemsforhold når du ber om det, eller medlemskontigent ikke blir betalt over 2 år.

Vi lagrer likevel dine personopplysninger i tråd med bokførings- og hvitvaskingsregelverket, og vi lagrer nødvendige opplysninger om ditt medlemsforhold helt frem til foreldelsesfristen har utløpt.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.