Skogfinsk pulk?

Pulk, finnestokkLands museum har en pulk som de mangler informasjon om. De lurer på om den kan ha skogfinsk opphav. Lokalt kalles den også "finnestokk". Norsk folkemuseum har en samisk pulk som ser ut til å være nokså lik. Landkommunene er gammelt skogfinneland, og Randsfjordmuseet er interessert i opplysninger.

Ingen dømmes for skogsødeleggelser

Finnegraver?NRK har satt fingeren på et ømt punkt: Miljøkriminalitet i skogene er straffri. I en kommentar til NRK har vi påpekt at også kulturminner er utsatt for ødeleggelse fra skogsdrift.
Les her.

Kontaktforum: Fortsatt frustrasjon

Kontaktforum
Tekst/foto: Rune

Skogfinneforeningen deltok for første gang på Kontaktforum i Oslo 23.-24. november.

Kunstneriske bidrag

Bildekunstnere fra det skogfinske miljøet oppfordres til å sende inn bidrag til Sannhets- og forsoningskommisjonens sluttrapport. 
Ettersom det var på hengende håret at skogfinnene overhodet kom med i kommisjonens mandat, er det bare naturlig (og sterkt ønskelig!) at illustrasjoner fra det skogfinske miljøet blir synlig i rapporten.

Svedjebrenning, PKS

Per Kristian Strand: Svedjebrenning. 2022. Akryl på lerret. 80x120. Illustrasjon til kommende bok om skogfinnene som kom til Finnemarka.

Les utlysinga her

 

OBS

 

Pers.historie

Har du noe på hjertet fra din skogfinske tilknytning som du ikke har fortalt Sannhets- og forsoningskommisjonen, er det ennå tid. 
Se https://uit.no/kommisjonen/deldinhistorie og bruk skjemaet som er lagt ut der.

Maria på kontoret

Maria E. Austbø

(Foto: Gunnvald G.)

Skogfinneforeningen har ansatt Maria Ellingsen Austbø (f. 1984) som kontorhjelp fra 1. november.

Den sørgelige sannheten om departementssabotasjen

Stortingets Familie- og kulturkomite besøkte Norsk Skogfinsk Museum 11. oktober og fikk seg forelagt den virkelige historien fra prøvelsenes tid: Her ble Kulturdepartementets aktive sabotasje av hovedprosjektet for skogfinnene omsvøpsløst presentert.

Museumsåpning kan bli utsatt

Norsk Skogfinsk Museums høringsinnspill til Stortingets kultur- og familiekomite er tydelig på hvilken kritisk situasjon museet settes i dersom det ikke kommer midler til nye stillinger:

Kulturpris til historielaga

Vi gratulerer Søre Trysil historielag, Søre Osen historielag og Tørberget historielag med Trysil kommunes kulturpris for 2022! De har nedlagt et stort arbeid for skogfinnekulturen i sitt område. Les om prisen her.

Vårt språkforslag

MISFORSTÅELSE
I ulike medier, ikke minst på Facebook, har det i det siste versert en del påstander som synes å ha som utgangspunkt at Skogfinneforeningen skal ha foreslått noe riktig erkedumt, og så argumenterer man mot det. 

Oslo lørdag 19. november: Vår første HUHTA!

Bålpanne

Huhta betyr "gransvedje". Skogfinneforeningen vil gi begrepet et nytt og sosialt innhold, der vi samles i skaukanten rundt bålpanna og finner på noe hyggelig noen ganger i året, på forskjellige steder. Poenget er å gjøre skogfinnene synlige.