Om Skogfinneforeningen

Årsmøtet 17. februar 2022 valgte nytt styre som konstituerte seg i styremøte 23. februar:

 

Rune Hernes Bjerke, leder (gjenvalg for 1 år)

Wenche Blomberg, nestleder (ikke på valg)

Gunnvald Grønvik, kasserer (gjenvalg for 1 år)

Camilla Honkainen-Miller, sekretær (ny, suppleringsvalg for 1 år)

Sigrid Monsen Alvestad, styremedlem (ny, for 2 år) 

Anita Vorkinslien, varamedlem (1 år)

Johanna Breivang, varamedlem (ny, 1 år)

Som revisor har styret engasjert statsautorisert revisor Roar Ånesland.

Styret fikk fullmakt av årsmøtet til å oppnevne valgkomité.

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.