Om Skogfinneforeningen

Foreningen sprang ut av det nettverket som oppsto utover høsten 2016, da Norsk Skogfinsk Museum strevet som verst med å få Kulturdepartementet i tale om det planlagte nybygget. Embetsverket svarte ikke på henvendelser, noe som førte til en folkelig aksjon som ved underskriftskampanje, løpesedler, demonstrasjoner og debatt ble en del av kampen for å bli hørt som nasjonal minoritet.

Aksjonen kulminerte med en punktdemonstrasjon utenfor departementet 19. desember 2016, med allsang og et symbolsk bål. Her ble oppsangen ”Peli poikki” brukt første gang, til støtte for museumsdelegasjonen som endelig var innvilget møte.

I statsbudsjettet for 2021 kom endelig første bevilgningsløfte til nybygget.

På slutten av 2019 gikk Bondeungdomslaget i Oslo sammen med museet om å arrangere en skogfinsk kulturkveld i Oslo som gikk av stabelen lørdag 24. oktober 2020 i Teatersalen (”Peli poikki – skogfinna kjem!”). Her ble tanken om å danne en forening lansert. En flokk av deltakerne samlet seg (elektronisk) 26. januar 2021 og stiftet Skogfinneforeningen, med ”Flammen” som hovedsymbol.

 

   

 

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.