Noen muligheter for skogfinsk språk

På forespørsel fra Skogfinneforeningen har professor Trond Trosterud, UiT, laget en kort framstilling av hvordan en mulig revitalisering av skogfinsk kan påbegynnes. Uttalelsen er oversendt Kommisjonen og Språkrådet.

Vannliljer, May Gullikstad

(Foto: May Gullikstad)

Møte med Språkrådet

Årsmøtet vedtok å sende en resolusjon til Språkrådet om å se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova.

Styret skal møte i Språkrådet torsdag 25. august.

Språkreisingstips?

Prestekrage

Kvensk institutt driver et omfattende arbeid for å styrke kvensk språk. Kanskje det kan være noen tips å hente her for ei framtidig språkreising for skogfinsk? Les mer her.

Språk, reis deg! Om revitalisering av skogfinsk språk

(Innsendt) Skogfinneforeningen har vedtatt en resolusjon om revitalisering av det skogfinske språket. Hva innebærer det egentlig? 

Henstilling til Språkrådet

Årsmøtet i Skogfinneforeningen 17. februar 2022 ber Språkrådet se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova. Selv om språket ble undertrykt som et ledd i fornorskingspolitikken og ikke lenger er i muntlig bruk, eksisterer det i stedsnavn og andre kilder, og er godt dokumentert i samlinger og arkiver. Stadig flere skogfinske stedsnavn letes opp og tas i bruk, og mange ønsker å ta tilbake gamle finske slektsnavn. For den skogfinske minoriteten er språket en viktig identitetsmarkør som det er ønskelig å løfte fram.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.