Lite kunnskap om fornorskinga

Få i Norge kjenner til fornorskinga av minoritetene, viser en ny undersøkelse fra UiT.
https://www.nrk.no/kvensk/bare-en-av-ti-kjenner-til-fornorskningen