Registrering av skogfinske stadnamn

Som eit ledd i arbeidet for å betre registrera skogfinske stadnamn, startar Språkrådet over nyttår eit prosjekt kor dei vil gå gjennom stadnamndatabasen til Kartverket for Grue kommune for å spora opp og registrera skogfinske stadnamn. 

Pål Kristian Eriksen i Språkrådet opplyser at dei også vil ta for seg andre kommunar i skogfinske kjerneområde etter kvart. Dei kjem til å halda fram med arbeidet utover i 2023, og Skogfinneforeningen får oppdateringar frå Språkrådet undervegs. 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.