Språkrådet er med på laget

Årsmøteresolusjonen med oppfordring til Språkrådet om å bistå i en prosess med å revitalisere skogfinsk er positivt mottatt. I møte med dem 25. august ble vi forsikret om at vi har deres støtte overfor departementer og instanser vi vil få med å gjøre. De har riktignok ingen penger, men vet hvor de fins. Vi fikk gode tips og forslag.

Vi skal i første omgang ta opp saken når vi møter i Kommunaldepartementet neste uke, og bringe med oss Trond Trosteruds skisse (se egen sak). Det må etableres et faglig grunnlag for den videre organiseringen, og en doktorgradsstilling kan fx være en begynnelse. 

Dessuten skal vi lage et notat til dem om slektsnavn, for Språkrådet var ukjent med de problemene skogfinnene har på dette området. Økt oppmerksomhet om disse vanskelighetene betyr et lite framskritt.

Men veien vil bli lang.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.