Møte med Språkrådet

Årsmøtet vedtok å sende en resolusjon til Språkrådet om å se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova.

Styret skal møte i Språkrådet torsdag 25. august.

Det er gledelig at Språkrådet nå har tatt initiativ til å innlede et samarbeid med Skogfinneforeningen for å diskutere mulige strategier for revitalisering av skogfinsk. Vi håper at dette kan være en viljeserklæring fra myndighetene om å begynne å rette opp i feilene som ble gjort gjennom fornorskingspolitikken.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.