Språkreisingstips?

Prestekrage

Kvensk institutt driver et omfattende arbeid for å styrke kvensk språk. Kanskje det kan være noen tips å hente her for ei framtidig språkreising for skogfinsk? Les mer her.