Språkreisingstips?

Prestekrage

Kvensk institutt driver et omfattende arbeid for å styrke kvensk språk. Kanskje det kan være noen tips å hente her for ei framtidig språkreising for skogfinsk? Les mer her.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.