Debatt om Eilert Sundt

Presten Eilert Sundt (1817-1875) går for å være vår første samfunnsforsker og sosiolog. Et forslag om å kanonisere hans første arbeid som handlet om "fantefolket", har fått tateraktivister til å reagere, og betakke seg. I debatten som går i avisa Klassekampen har Anne Minken i en kronikk 30. september satt Sundt-skapet på plass.

Sundt beskrev også skogfinner han møtte, bl.a. i Græsberget, og det var ikke måte på skryt. Mot taterne var han derimot temmelig foraktfull, og det er nok riktig å si at han la grunnlaget for den tvangsassimileringa som skulle komme: Sundt = teori, Misjonen = praksis.
Minkens doktorgradsavhandling ligger her i  Dokumentarkivet/Avhandlinger.

Eilert Sundt

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.