Featured

Utfordring til Kirken

Skogfinneforeningen har sendt brev 7. september til Kirkerådet med en utfordring til Kirken om å gå inn i et revitaliseringsprosjekt for skogfinsk språk. Forslaget vårt bygger på notatet vi tidligere har fått fra professor Trond Trosterud, UiT, og du kan lese hele brevet her.

Kirke-utfordring

På vårt møte mellom Kirkens representanter og skogfinnene i Svullrya på forsommeren i år, fikk dere bl.a. høre om språktapet som var et resultat av fornorskingsprosessen, og om forskjellige mulige forsoningstiltak for å gjenopprette noe av tapene og forhåpentligvis skape ny tillit.

Et forslag som ble kastet fram der over bordet, var en idé om å bringe skogfinsk inn i liturgien ved for eksempel å utarbeide et vielsesrituale på skogfinsk.

Vi vil gjerne holde fast på denne tanken, fordi vi tror at et slikt arbeid kunne utgjøre et fruktbart utgangspunkt for den revitaliseringsprosessen for det skogfinske språket som har stått på foreningens ønskeliste siden starten.

Kirken har en lang tradisjon med språkarbeid og har gitt betydelige bidrag fx til skriftfesting og utvikling av lite kjente språk. Men Kirken deltok også aktivt i fornorskingspolitikken og assimileringa. Kanskje det kunne være en måte å gi oss noe tilbake på – å bruke egen kompetanse og erfaringer til å få i gang en revitalisering på ett område, som kan få ringvirkninger videre utover?

Vi har god kontakt med Språkrådet, som støtter våre bestrebelser på å få til noe på dette området. Vi har også hatt stor nytte av en lingvist ved UiT, professor Trond Trosterud, som utarbeidet et notat for oss om mulige måter å gripe saken an på. Det kan være et bra startgrunnlag, og vedlegges her til orientering.

Vi håper det kan la seg gjøre å få etablert ei faggruppe med basis i Kirken, Språkrådet og lingvistmiljøer med rett kompetanse. Det har vi ikke i Skogfinneforeningen – vår styrke ligger i å organisere og få ting til å skje. Der har vi til gjengjeld fått til en god del, og særlig bidratt til å gjøre en bortimot usynlig nasjonal minoritet mer synlig enn den har vært på 200 år.

Kan dere lufte denne tanken innenfor deres eget system, og la oss få høre om det er interesse og muligheter for å ta et skritt i denne retningen?

 

 

 

Vedlegg

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.