Hilsen fra Stortinget

Stortinget

Stortinget  melder 4. mai kl. 13:03:

Gratulerer til alle skogfinner i anledning 200-årsmarkeringen av Tolvmannamarsjen i Oslo i dag 4. mai!
Skogfinner er etterkommerne av finner som innvandret til Sverige fra slutten av 1500-tallet og videre til det sørøstlige Norge fra 1640-årene. 

De var blant annet kjent for å drive landbruksformen svedjebruk, hvor man brente ned utmarka, og så sådde de rug i asken. Skogfinnene er en av Norges fem nasjonale minoriteter, og ble anerkjent som en norsk minoritet i 1998 sammen med jøder, romani, rom og kvener. I desember i fjor fikk skogfinnene sitt eget flagg. Fargene symboliserer de skogfinske tradisjonene. Grønt beskriver blant annet skogens betydning for skogfinnenes svedjebrukskultur og rødt står for ild og det hellige treet rogn. 
 

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.