Stinas film om skogfolket

Vår ungdomsappellant under Tolvmannamarsjen 4. mai, Stina Sofie Evjen Moen, har laget en prosjektoppgave på vgs om sin skogfinske bakgrunn. 

Det er et imponerende arbeid av et ungt menneske. Hun har lagt mye vekt på et viktig men som oftest oversett element, nemlig den skogfinske bosettingen langt ned i Buskerud.

Stina Moen

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.