Å være skogfinne i dag

Trond Einar Solberg Indsetviken fra Innlandet har fått tilskudd fra Kulturrådet på 50 000 kroner til et forprosjekt om å være skogfinne i dag.

Forprosjektet skal gjøre det mulig å gjennomføre en utstilling og bok som viser en visuell side av å være skogfinne. Sagn, myter og mysterier vevet inn i billedlige uttrykk med ulike virkemidler, også i form av videointervjuer. Prosjektet vil stille spørsmål ved hva det vil si å være skogfinne i dag. Via slektsforskning og DNA analyse kunne bekrefte tilhørighet til minoritetskultur. 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.