Oslos rådhus flagger 4. mai

Flagging i anledning 200-årsmarkering av Tolvmannamarsjen – vedtak i Oslo kommune:

"Vi viser til e-post av 9. februar 2023 der Skogfinneforeningen anmoder om at Oslo kommune flagger med det skogfinske flagget 4. mai 2023 i anledning 200-årsjubileet for Tolvmannamarsjen. Forretningsutvalget i Oslo bystyre behandlet sak om slik flagging i sitt møte 27.02.2023, sak 46, og traff følgende vedtak:

Oslo kommune flagger med det skogfinske flagget ved Oslo rådhus 4. mai 2023 i anledning 200-årsjubileet for Tolvmannamarsjen. Flaggingen omfatter ett flagg som heises på flaggstanga nærmest Rådhuset på sjøsida mot vest. På de øvrige flaggstengene mot Rådhusplassen flagges det med Osloflagg denne dagen.

Vi ønsker dere lykke til med planleggingen av de øvrige arrangementene i forbindelse med 200- årsjubileet."

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.