Skogfinsk språkstipendiat nå!

Skogfinneforeningens årsmøte 15. februar 2023 ber kommunalministeren om å finne midler til å få opprettet en stipendiatstilling for
skogfinsk språk snarest.
Det må etableres et faglig grunnlag for å få påbegynt arbeidet med revitalisering av skogfinsk, der dataressursene ved bl.a. Norsk Skogfinsk Museum kan tas i bruk.

Et viktig første steg i revitaliseringen av skogfinsk er å få oversikt over og gjøre tilgjengelig det omfattende materialet som allerede finnes. På sikt bør det utarbeides en grammatikk og ortografi for skogfinsk språk, samt en ordbok og en tekstsamling.
En slik stilling kan knyttes til et eksisterende akademisk miljø og etter hvert utvides til en full forskerstilling.
Vi viser til forslaget fra professor Trond Trosterud (UiT) om mulige revitaliseringsstrategier som ble presentert for KDD i møte 12. september 2022.
Språkrådet støtter dette initiativet.

Enstemmig vedtatt.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.