Statstilskuddene for 2023

Driftsstøtten til minoritetsorganisasjonene for i år er nå fordelt. Se lista her.