MERKEVARE: Huhta

Huhtaen som var tillyst i Lunner 15.4 er avlyst da den ikke lot seg gjennomføre etter intensjonene.

Hva er huhta?Opphavsforholdet er ikke tvilsomt. Betegnelsen "huhta" er et nyord som ble lansert av Skogfinneforeningen i 2022 som betegnelse på en spesiell type utendørsarrangement ("sosial samling rundt bålpanna i skaukanten"). Ordet er hentet fra skogfinsk terminologi og betegner en type svedje. Denne dyrkingsmetoden brukes ikke lenger og ordet har altså ikke lenger noen praktisk betydning i jordbruk/skogbruk. Vi hentet ordet fram og ga det et nytt innhold. Slikt foregår i språket hele tida. 
Huhta er foreningens genuine konsept og en arrangementstype som framstår som en merkevare. 

Velkommen til Skogfinneforeningen!

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.