Huhta i Lunner!

Lørdag 15. april blir det ny bålpannesamling i skaukanten ved badeplassen ved Sveavannet i Lunner. Da er våren godt på vei!
Dette er det vi kaller en "huhta": et sosialt treffpunkt arrangert av medlemmene sjøl, med sang og spell og gode historier rundt kaffekjelen eller tyttebærtoddien. Åpent for alle. 
Mer opplysninger følger etter hvert, men skriv datoen inn i kalenderen din!