Kontaktforum: Fortsatt frustrasjon

Kontaktforum
Tekst/foto: Rune

Skogfinneforeningen deltok for første gang på Kontaktforum i Oslo 23.-24. november.

Arrangementet er møteplass for de nasjonale minoritetene og Kommunal- og distriktsdepartementet, og tilrettelegges av departementets avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter. I år deltok også statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (SP), som har hovedansvar for dette feltet.

Som debutanter møtte foreningens representanter med et åpent sinn, men fikk bekreftet inntrykket som både er formidlet av de andre organisasjonene og gjennom Telemarksforskings rapport: Det er betydelig misnøye blant minoritetsorganisasjonene med departementets evne til å ta tak i de utfordringene som blir formidlet gjennom Kontaktforum.

Et hovedtema under årets arrangement var synliggjøring av minoritetene, blant annet underbygget av en fersk rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Den viser nedslående resultater når det gjelder majoritetsbefolkningens kunnskap om og holdninger til de nasjonale minoritetene, og bør volde myndighetene hodebry. Minoritetsorganisasjonene delte en rekke eksempler på tiltak de selv har gjennomført for å markere sin eksistens og sine aktiviteter, så det står i hvert fall ikke på frivilligheten.

Skogfinnene var representert ved Skogfinske interesser i Norge og Skogfinneforeningen. Sentrale temaer for den skogfinske minoriteten – særlig ved det påfølgende møtet med representanter for Europarådet – var rammebetingelsene for videreutvikling av Norsk Skogfinsk Museum og situasjonen for dem som ønsker å ta i bruk sitt skogfinske slektsnavn. Kampen for å styrke museet med kompetanse og ressurser må kjempes videre, ettersom foreliggende forslag til statsbudsjett kan medføre at åpningen av det nye museumsbygget må utsettes.

Erfaringsdeling, idéutveksling og knytting av nye kontakter på tvers av minoritetene er en åpenbar gevinst ved å møtes på denne måten, men mye skjer over kaffekoppen i pausene. Kontaktforum ville tjene på at dette i langt større grad blir en del av møteagendaen.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.