Ut av skapet!

Skrukkelia

I dette området, Skrukkelia i Hurdal, slo de første skogfinnene seg ned rundt 1650. Her fra Knaisetra.

 

I medlemskapsparagrafen vår står det:

Alle som kjenner skogfinsk tilhørighet, og/eller stiller seg solidarisk med skogfinnenes sak, støtter formålsparagrafen og betaler kontingent, kan bli medlem.

Skogfinnene har vært mer eller mindre usynliggjort, kanskje særlig i de vestlige områdene der assimileringen har vært sterkest. Det er på høy tid å komme ut av skapet og gjøre seg synlig. Å melde seg inn i Skogfinneforeningen er en måte å gjøre det på. Ikke minst er dette en utfordring til skogfinnefolket vestpå (Oslo/Akershusområdet og strøka mellom Gjøvik og Drammen).