Kulturrådets museumsvurderinger 2021

Kulturrådets museumsrapport 2021 kom i oktober 2022. Norsk Skogfinsk Museum er omtalt på sidene 110–113. Her finner du alle tall som gjelder stiftelsen. 
Alle museene er vurdert etter samme mal og kan derfor sammenliknes med hverandre. Du finner rapporten her.

(Fila er stor og tar litt tid å laste ned.)

 

Stor lettelse da byggepenga kom

Avisa Glåmdalen meldte 5. mars 2022 om stor lettelse da knivingen med Kulturdepartementet om hvem som skulle over- og underordnes hvem endelig tok slutt. Byggemidlene fra departementets pengesekk ble endelig utløst:

Les artikkelen her

Oppdatering om museumsbygget

Siste nytt om nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum (sakset fra NSMs Facebook-konto):
Nå er det endelig bekreftet at resterende 2,5 mill. kr for 2021 og 6 mill. kr for 2022 utbetales snarlig. Dette på grunnlag av at en avtale vi kan leve godt med er inngått med Anno museum og at vi nå har godtatt de betingelser som følger av det nye tildelingsbrevet. Det er ingen kameler som må svelges her. Vi er altså fortsatt en selvstendig organisasjon.

Skogfinnenes hus eller?

Å kalle Norsk Skogfinsk Museums nybygg for "Finnskogens hus" er en misforståelse som bygger på et påfunn fra arkitektene. Vi har slått ned på Kulturdepartementets bruk av denne betegnelsen, som også har begynt å spre seg i mediene.