Dokumentarkiv

Menneskerettigheter og Sannhetskommisjonen

Hans Morten Haugen ved VID Vitenskapelige høgskole har skrevet denne artikkelen til International Journal of Minority and Group Rights (den kommer i tidsskriftet i 2022): Any Role for Human Rights in the Norwegian Truth and Reconcilation Commission Addressing Forced Assimilation? images/PDF/IJGR_1278_Haugen.pdf

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.