Dokumentarkiv

Lureskilling til NSM

Etter et nytt møte mellom NSM og statssekretær Emma Lind 5. oktober er det kommet tilsagn om en liten utbetaling av de bevilgede midlene til byggeprosjektet. Men igjen er det knyttet vilkår til utbetalingen: Anno skal inn.

Fem timer etter møtet mottok NSM et tildelingsbrev på 2,5 MNOK, dvs. halve beløpet avsatt for 2021. Til denne overføringen knyttes betingelser om at

- totale byggekostnader skal stå fast på 106 MNOK, et beløp som ikke vil bli justert iht. KPI eller økte materialkostnader (trevarepriser)

- NSM og Anno kommer til enighet om Annos rolle i prosjektorganisasjonen. Anno skal bidra til utviklingen av museet når bygget står ferdig (teknisk-kunstnerisk).

Ei uke før regjeringa går av, viser altså embetsverket muskler og får politisk ledelse med på en ren straffeekspedisjon mot den skogfinske minoriteten.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.