Dokumentarkiv

Ny kjepp i hjula for NSM

Dagen etter valget, 14. september, kom kulturministerens svar på det skriftlige spørsmålet som ble levert av Karin Andersen ei uke tidligere: Hvor blir det av utbetalingen av midler til Norsk Skogfinsk Museums byggeprosjekt? 
Og da viser det seg at departementet har funnet en ny kjepp å stikke i hjula for NSM: Nå vil de først rådføre seg med Statsbygg, og så får de se...
Dette viser med all ønskelig tydelighet hva som har vært Kulturdepartementets avdeling KV2s hovedplan fra dag 1: NSM skal aldri få lov til å ta styring over eget prosjekt. 
Først holder de museet på sultegrensen mht driftsmidler i årevis for å hindre at de vokser seg sterke - og så bruker de størrelsen som argument mot dem når de prøver å få reist museet sitt, et skogfinnenes hus, og tvinge dem inn i en uønsket struktur. 

Nå fant de altså en ny vri for å kunne fortsette treneringa, og setter byggeprosjektet i fare for å rase sammen. Det er et planlagt ras. Og det er en kulturminister fra Venstre som lar seg dirigere. Var ikke Venstre i sin tid en fanebærer mot embetsmannsstaten?

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85823&fbclid=IwAR1bCryp_7yTgqsCfAuYEq1D-JFDyjVDWferbM4UVj-lzAS1eqQWmoO2XRA

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.