Dokumentarkiv

Kulturrådets museumsvurderinger 2021

Kulturrådets museumsrapport 2021 kom i oktober 2022. Norsk Skogfinsk Museum er omtalt på sidene 110–113. Her finner du alle tall som gjelder stiftelsen. 
Alle museene er vurdert etter samme mal og kan derfor sammenliknes med hverandre. Du finner rapporten her.

(Fila er stor og tar litt tid å laste ned.)

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.