Dokumentarkiv

Museet: Anbud lagt ut nå

Endelig et skritt videre med skogfinnenes hus! Nytt museum

Norsk Skogfinsk Museums nye bygg er lagt ut på anbudskonkurranse.

Pressemelding 11. oktober 2022:

Planleggingen av Norsk Skogfinsk Museums nybygg er i rute. Det har vært et intensivt arbeid med detaljplanlegging før bygget i disse dager er lagt ut på anbudskonkurranse. I tillegg til prosjektleder, ansatte ved museet, arkitekter og representant fra styret har rådgivere innen ulike fagområder i byggeplanlegging vært involvert. I tillegg er ordførerne i Grue, Kongsvinger og Åsnes med i styringsgruppa, som er det øverste organet i prosjektorganisasjonen.

Det nye museumsbygget er på ca. 1.700 m2. Byggestart er satt til februar/mars 2023, med rundt ett års byggetid. Åpning av det nye museumsbygget planlegges sommeren 2024.

Hva med prisstigningen – vil den økonomiske ramma holde?

Departementet lovte i 2016 å fullfinansiere 1.600 m2. Stortinget har så langt bevilget 11 mill. kr. til planlegging og forprosjektering for 2021 og 2022. Den ramma vil holde. I tillegg forventet vi at Stortinget i budsjettforslaget for 2023 skulle bevilge det resterende, ca. 96 mill. kr. Nå vet vi at 45 millioner kroner er foreslått over statsbudsjettet for 2023 og at vi mangler nesten 51 millioner kroner som kanskje må lånes i løpet av 2023, men det bør la seg gjøre all den tid det er gitt tilsagn om dette hele beløpet fra Stortinget. Men ut fra den store stigningen på priser på byggematerialer, transport og annet er vi selvsagt bekymret. Vi har i møte med Kultur- og likestillingsdepartementet varslet om dette. Et avgjørende moment er hvor mye momskompensasjon vi vil få. Dette er under utredning nå.

Kommer det flere stillinger?

Museet har 13 år på rad søkt staten om flere stillinger, uten å få en eneste ny. En representant fra departementet sa på et møte for vel et år siden at det vil komme flere stillinger når bygget står der. Vi er glade for det, men vi trenger flere stillinger allerede i 2023 og har sagt det i klartekst. Det er veldig mye som skal planlegges og gjøres på driftssiden innen bygget åpnes. Vi var derfor særdeles spent på Regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2023 og er utrolig skuffet over at det ikke er budsjettert med økte driftsmidler for 2023 heller. Dette setter oss i en meget utfordrende situasjon rent driftsmessig, bl.a. fordi byggeprosjektet vil inkludere opplæring av museets personell i driften av ventilasjon, varmepumper, sikkerhetssystemer m.m. – og dette personellet har vi da kanskje ikke på plass til nødvendig opplæring før bygget skal tas i bruk. 

Hvilken betydning vil det nye museumsbygget få?

For det første vil det ha veldig stor betydning for skogfinnene, som er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Museet har til nå ikke hatt en tilfredsstillende besøksarena med mulighet til å samle en busslast besøkere innendørs. Så det betyr alt for museumsdriften og besøkerne å få denne nye arenaen å formidle den skogfinske kulturen gjennom. 

For det andre tror vi bestemt at mengden besøk vil stige veldig mye. Fra 2014 til 2018 økte samlet besøk på våre arenaer med 65,8 %, til 18.000 pr. år. Dette vil gi lokale ringvirkninger. Vi er med i bl.a. Visit Kongsvingerregionen og Finnskogen Natur & Kulturpark og vil gjennom dette være opptatt ikke bare av det museumsfaglige, men også av regional utvikling, ikke minst innen besøksnæringen.

Hva med utstillinger i nybygget?

Det blir to utstillinger fra åpningen; en stor, fast utstilling som vil stå i mange år. Den skal gi grunnleggende informasjon og kunnskap om den skogfinske historien og kulturen. I tillegg blir det et areal for skiftende utstillinger, som vi håper å kunne endre innhold i et par ganger i året. Det er allerede engasjert personer til å planlegge og bygge den store utstillingen.

Det er jobbet i mange år for et nytt museumsbygg, faktisk helt siden 1990-tallet. Nå er vi i gang med realiseringen.  Det er brukt veldig mye tid og krefter i den kampen som har vært nødvendig for å komme dit vi er nå. Nå kan vi endelig bruke mer av resursene og kreftene på det museumsfaglige og det vi faktisk skal arbeide med som museum.

 

Anders Jan Larsson                                                                                                  Dag Raaberg

Styreleder                                                                                                                     Direktør

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.