Dokumentarkiv

Skogfinnenes hus eller?

Å kalle Norsk Skogfinsk Museums nybygg for "Finnskogens hus" er en misforståelse som bygger på et påfunn fra arkitektene. Vi har slått ned på Kulturdepartementets bruk av denne betegnelsen, som også har begynt å spre seg i mediene.

Til Kultur-og likestillingsdepartementet 24.02.2022, med kopi til Språkrådet o.a.

Skogfinneforeningen har merket seg at Kultur- og likestillingsdepartementet i sin pressemelding nr. 13/22 av 23.2.2022 benytter betegnelsen ”Finnskogens hus” om Norsk Skogfinsk Museums nybygg i Svullrya.
Vi anmoder departementet om å avstå fra denne betegnelsen. Styret for museet har vedtatt at byggets navn er ”Norsk Skogfinsk Museum” og intet annet.
Men like viktig er det å være klar over at betegnelsen bare er en konstruksjon fra arkitektene som tegnet bygget. De satte et navn på sitt prosjekt som nok var godt ment, men som ikke har noen forankring i det skogfinske miljøet. Det virker tvert imot forvanskende ved at det begrenser forståelsen av skogfinnekulturens utbredelse. Det er en kjensgjerning at den skogfinske migrasjonen ikke var begrenset til et enkelt geografisk område i Hedmark, som er blitt hetende Finnskogen. Skogfinnebosettingene vokste fram utover hele barskogsområdet på Østlandet, tidligst i Hurdal/Toten-distriktet, og videre vest- og sørover helt inn i Telemark.
Skogfinneetterkommerne er i ferd med å komme fram fra skyggene over hele dette området, og interessen er voksende. Norsk Skogfinsk Museum skal være kjerneinstitusjonen for hele denne nasjonale minoriteten. Ved å holde på den høyst uoffisielle betegnelsen ”Finnskogens hus” – som også sprer seg i media – blir minoritetens reelle utbredelse fortsatt usynliggjort. Dette skal være alle skogfinners hus, ikke bare de som befinner seg på Finnskogen.
Vi ber departementet ta denne bakgrunnen til etterretning, og ikke bruke uttrykket ”Finnskogens hus”. Dersom Norsk Skogfinsk Museums nybygg har bruk for en kortform, burde det logisk sett heller være ”skogfinnenes hus”.
 
Det ser ut til at departementet har tatt kritikken til etterretning. Det kom svar 21.3.2022:
Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.