Dokumentarkiv

Fornyet klage til Riksrevisjonen

Foreningen har igjen sendt klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumssak:

"Vi viser til vår siste henvendelse 14. juli i år og vil legge til følgende:

På bakgrunn av flere avisoppslag i høst, og seinest i Klassekampen i dag 2.12.21, vil vi igjen gjøre Riksrevisjonen oppmerksom på Kulturdepartementets håndtering av Norsk Skogfinsk Museums (NSM) byggesak.

https://klassekampen.no/utgave/2021-12-02/politikerne-overstyres/iNJW

Her framkommer opplysninger som i stor grad samsvarer med den bekymringen som lå til grunn da vi først meldte denne saken til Riksrevisjonen på forsommeren. 

Vi konstaterer at NSM ikke får partsinnsyn i f.eks. korrespondanse mellom Statsbygg og departementets avdeling KV2, og at et brev signert statssekretær Emma Lind tilstilet NSM aldri er mottatt av NSM. De fikk i stedet et brev fra departementet datert 5. oktober som inneholdt det stikk motsatte av hva statssekretæren hadde uttrykt i møte med NSM. Forespørsler for å få oppklart om brevet av 5.10 er det samme som Lind signerte, blir ikke besvart.
 
Vi er også bekymret for om mulig inhabilitet på lavere administrativt nivå kan medvirke til at saken stadig er fastlåst. 
 
Derfor gjentar vi vår anmodning om at Riksrevisjonen ser på saken.
 
Med vennlig hilsen
Wenche Blomberg
nestleder"
Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.