Dokumentarkiv

Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

Her er Vårt lands nettartikkel 11.11.2021:

Vårt Land, nettutg. 11.11.21:

– Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

MUSEUM: Norsk Skogfinsk Museum venter fortsatt på statlige millioner bevilget til nytt museumsbygg. Andre minoriteter stiller seg bak kravet om utbetaling og kaller Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumsbyggesak for minoritetsfiendtlig. Kulturminister Anette Trettebergstuen ber nå om et møte.

HØRING: Museumsdirektør Dag Raaberg møtte til åpen høring i Stortinget mandag med beskjeden: – Sørg for at vi kan bruke vår tid til museumsarbeid og ikke bruke ukevis på møter og brev for å løse denne floken som er skapt av Kulturdepartementet. 

Av Arne Guttormsen, journalist11/11/2021 11:33

I mer enn 20 år har Norsk Skogfinsk Museum (NSM) jobbet for å få sine samlinger ut av kummerlige forhold på den gamle skolen på Svullrya inn i et nytt museumsbygg. Gleden var stor da bygget kom med i årets statsbudsjett med fem millioner kroner og løfte om ytterligere 100 millioner kroner.

Siden har museet måttet låne penger fra en testamentarisk gave for å holde arbeidet i gang med det nye bygget. Museet detaljtegnes, prosjektleder er tilsatt, en organisasjon etablert, framdriftsplan, tomt og reguleringsplan er klar. Men først seint i oktober mottok NSM penger, men bare halve beløpet.

 

Åpen høring

Mandag la NSM-direktør Dag Raaberg saken fram i en åpen høring i Stortingets Familie- og kulturkomite. Der møtte også Skogfinneforeningen.

– Vi ber om at komiteen nå legger inn en merknad til Stortinget slik at vi, som omtales som et for lite robust museum, kan bruke vår tid til museumsarbeid og ikke bruke ukevis på møter og brev for å løse denne floken som er skapt av Kulturdepartementet og som NSM ikke er i stand til å løse alene. NSM ber om å få tildelingsbrev og utbetalt sine midler tildelt for 2021 med snarlig virkning, sa Raaberg.

Skogfinner

  • Skogfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter.
  • Norsk Skogfinsk Museum (NSM) består av fire eldre kulturverninstitusjoner som arbeidet med skogfinsk historie og kultur.
  • Gruetunet Museum, Finnetunet, Austmarka Historielag og Åsnes Finnskog Historielag.
  • Disse fire institusjonene stiftet Norsk Skogfinsk Museum i desember 2005.
  • Museet holder til i Svullrya gamle skole.
  • Arbeidet med et museumsbygg har pågått i mer enn 20 år.
  • Kulturdepartementet bevilget to millioner kroner til et forprosjekt i 2013.
  • I årets statsbudsjett er det bevilget fem millioner kroner og ytterligere 101,6 millioner kroner i senere budsjettår.
  • En stor arkitektkonkurranse i 2017 ble vunnet av et internasjonalt arkitektkontor.

Floken som Raaberg omtaler, viser til vilkår departementet satte for utbetaling i et brev 5. oktober. Der krever departementet at det faglige samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum og Anno museum må «styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet». NSM må også inngå i en «samhandlingsprosess» med Anno med tanke på framtidig museumsdrift og forvaltning av bygningen.

Anno er regionmuseet og består av små og store museer i hele Hedmark.

PROSJEKT: Vinnerutkastet «Finnskogens hus» av arkitektteamet Filip Lipinski, Juráš Lasovský, Hanna Johansson og Andrea Baresi. (Norsk Skogfinsk Museum)

«Fiendtlig»

Lørdag 6. november møttes flere minoriteter på Litteraturhuset i Oslo – Skogfinneforeningen, Kven Østlandet, Kvensk-Finsk Riksforbund, Taternes Landsforening og Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. De vedtok en resolusjon der de «tar sterk avstand fra Kulturdepartementets paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak, og krever at midlene som Stortinget har bevilget blir utløst omgående. Som nasjonal minoritet har skogfinnene rett til å forvalte sin egen historie uansett hvordan staten organiserer museumsfeltet forøvrig.»

«Trusselbrev»

I den åpne høringen i Stortingets Familie- og kulturkomité omtalte Skogfinneforeningens leder, Rune Hernes Bjerke, Kulturdepartementets brev som «et trusselbrev skrevet i rent maktspråk». Han kaller det departementet gjør en «tvangsassimilering» av Skogfinsk Museum inn i regionmuseet.

Skogfinneforeningen mener trusselen er klar: Hvis dere ikke går med på at regionmuseet Anno får kontroll over Skogfinsk Museum, så blir det ingen penger til nybygget.

– Vi synes som minoritet at vi bør få være en selvstendig enhet, men finner gjerne måter å samarbeide på, sier direktør Raaberg til Vårt Land.

– Vil ikke et samarbeid med regionmuseet kunne styrke både museet og byggesaken?

– Jo, det har vi åpnet for. Anno sitter i styringsgruppa både når det gjelder bygg og utstilling. Vi vil ha et så godt prosjekt som mulig. Men det departementet krever, vil føre oss rett inn i Anno, svarer Raaberg.

– Vi har jobbet med dette i 20 år, og så kommer de rett før målstreken og tar over for minoriteten. Det er et skoleeksempel på hvordan storsamfunnet ikke skal gjøre det, sier Raaberg.

PRESSET: – Her er det en minoritet som blir presset fra skanse til skanse – bare fordi vi ønsker å ha råderett over vårt eget museum og vår egen minoritetskultur, sier Dag Raaberg. (Giulia Troisi)

Internasjonal avtale

Kulturdepartementet argumenterer med at «samarbeidet skal sikre at den skogfinske minoritetens rett til effektiv deltakelse i formidlingen av egen kultur ivaretas» og viser til Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter. Det er en konvensjon Norge sluttet seg til i 1999.

Skogfinneforeningen mener dette er en utidig belæring som viser at departementet ikke har skjønt hva rammekonvensjonen skal være et vern mot.

– De bruker det som argument for at skogfinnene skal oppgi sin selvbestemmelsesrett i egne saker. Skogfinnene er en nasjonal minoritet, ikke et grendelag i Hedmark, sa Rune Hernes Bjerke til stortingspolitikerne.

Det mest aktuelle punktet i konvensjonen sier at «partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem.»

Fra skanse til skanse

I mai satte departementet fram krav om at Anno skal være prosjekteier, føre regnskap og lede styringsgruppa.

– Dette kunne NSM ikke godta – dette ble oppfattet som et ran av prosjektet, sier Raaberg.

Han opplever det slik hver gang museet leverer som bestilt stilles det nye og strengere krav.

– Det skrives ikke at vi skal inngå i Anno, men alt er vikarierende argumenter for nettopp å få det slik. Her er det en minoritet som blir presset fra skanse til skanse – bare fordi vi ønsker å ha råderett over vårt eget museum og vår egen minoritetskultur. Er det slik det skal være – 22 år etter at Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter ble vedtatt av Stortinget? spør Raaberg.

Når departementet stiller krav om en mer robust organisasjon, viser Raaberg til at NSM i 13 år har søkt om midler til flere stillinger. Søknadene er også blitt anbefalt av Kulturrådet. NSM har ikke fått en eneste stilling.

Skogfinneforeningens nestleder Wenche Blomberg ga stortingspolitikerne det hun kalte en gladmelding.

– Vi vet vi har de andre minoritetene i ryggen når vi sier nok er nok. Derfor er den gode nyheten egentlig et løfte: Vi kommer ikke til å gi oss på tørre møkka.

Krever «tett samarbeid»

Vårt Land har bedt Kulturdepartementet forklare hvorfor hele beløpet på årets budsjett ikke er utbetalt. Vi har også bedt om en kommentar til uttalelsen om den «paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak».

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) svarer i en e-post at regjeringen «stiller seg bak ønsket om å få realisert et praktfullt og profesjonelt drevet formidlingsbygg på Svullrya.»

Hun viser samtidig til at premisset for Stortingets bevilgning var «at det faglige samarbeidet mellom Norsk Skogfinsk Museum (NSM) og Anno museum styrkes for å sikre en mer robust organisasjon for gjennomføring av prosjektet, og et større faglig nettverk som vil bidra til å gi den skogfinske kulturarven bedre vilkår».

Kulturministeren vil ta initiativ til et møte med partene.

– Bakgrunnen for denne forutsetningen om samarbeid med et større museumsmiljø er at vi plikter å sikre at et så stort byggeprosjekt blir håndtert på en mest mulig forsvarlig måte. Samtidig vil det bidra til å sikre at innholdet i det nye bygget og den påfølgende driften av det, møter dagens krav til moderne museumsformidling. NSM og det skogfinske miljøet er premissleverandører for forvaltningen og formidlingen av den skogfinske kulturarven. Jeg tror at et tett samarbeid mellom NSM og Anno nettopp vil sikre at den skogfinske kulturarven får best mulige vilkår. Det resterende tilsagnet vil bli utbetalt når en avtale om samarbeid mellom NSM og Anno museum og de øvrige forutsetningene for tilsagnet foreligger. Jeg vil ta initiativ til et møte med partene for å se på hvordan dette kan løses i alles interesse, uttaler Trettebergstuen.

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.