Dokumentarkiv

Trusselbrevet

Kulturdepartementets siste brev før regjeringsskiftet er en trussel.
Enten får NSM innordne seg under Anno, eller det blir ingen utbetalinger.

I tillegg tillater departementet seg å belære skogfinnene om hvordan den europeiske Rammekonvensjonen for beskyttelse av nasjonale minoriteter skal forstås – nemlig at de skal gjøre som de får beskjed om av staten. Det er selvfølgelig en pyramidal misforståelse: Rammekonvensjonen er ment som et vern nettopp mot denne paternalismen.

Det departementet aldri har vlllet forstå er at det er minoritetsperspektivet som er grunnlaget for at NSM ikke vil la seg assimilere i Anno. Som nasjonalt kompetansesenter for minoriteten skogfinner, passer ikke NSM inn i den museumsstrukturen departementet har drømt om.

Vi kjemper videre.

images/PDF/Statsbudsjettet_2021_-Trusselbrev

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.