Dokumentarkiv

Breiside mot minoritetsmeldinga

Nettverket Nasjonale minoriteter i Norge slår fast at Stortingsmelding 12 som vedtas i morgen er et tilbakeskritt for minoritetene. 

Minoritetsorganisasjonene satte sin lit til at Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité ville ta hensyn til innspillene de kom med. Men det skjedde ikke. I stedet ber komitéen Stortinget om å vedta meldingen uten endringer.

Dermed blei skuffelsen enda større.

 Jeg reagerer på at de slutter seg til en stortingsmelding som legger til grunn at medbestemmelse ikke er nødvendig for å oppnå effektiv deltakelse. Det sier leder i Norske kveners forbund, Kai Petter Johansen.

Dialogen mellom nasjonale minoriteter og myndighetene har vært dårlig tidligere. Johansen mener den blir neppe styrka som følge av denne stortingsmeldingen.

https://www.nrk.no/tilbakeslag-for-minoritetene

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.