Dokumentarkiv

Spilles ut på sidelinja

Statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer i Klassekampen 13. mars på kritikken som ble reist mot departementets håndtering av de nasjonale minoritetene i Telemarksforskings rapport "Kulturell berikelse – politisk besvær". Han synes ikke det er nødvendig med mer medbestemmelse for minoritetene.
Les oppslaget her: https://klassekampen.no/utgave/2021-03-13/spilles-ut-pa-sidelinja

Både forskingsrapporten og Stortingsmeldinga som svarer på den, og som nå skal behandles i Stortinget, finner du i vårt Dokumentarkiv. 

Skogfinneforeningen svarer:

DEN PATERNALISTISKE STATEN
Med sitt forsvar for Stortingsmelding 12 og avvisning av Telemarksforsknings kritiske rapport, viser statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at storsamfunnets paternalisme overfor de nasjonale minoritetene lever i beste velgående etter flere hundre år (Klassekampen 13. mars 2020).


Departementet kan ikke ha oppfattet dybden i kritikken, som viser hvordan statens egen håndtering av de nasjonale minoritetene har ført til liten framgang og mange konflikter. Det er helt irrelevant å skryte på seg høyere bevilgninger, som er en annen sak.
På andre områder, som kulturlivet, er det etter hvert en selvsagt ting at de ulike områdene har sine egne fagutvalg, oppnevnt fra medlemsorganisasjonene, som fordeler goder mens staten praktiserer «armlengdes avstand»-prinsippet. Men minoritetene skal altså fremdeles håndteres som «noen andre» som ikke er fullmodne nok til medbestemmelse. Det er ytterst pinlig i forhold til intensjonene i den europeiske rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter som Norge har sluttet seg til.
Skogfinneforeningen krever at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar forslagene fra Telemarksforsking på alvor og at Stortinget avviser «Meld. St. 12 (2020–2021) Nasjonale minoriteter i Norge — En helhetlig politikk».

For Skogfinneforeningen
Rune H. Bjerke, leder
Wenche Blomberg, nestleder

(publ. i Klassekampen 19. mars 2021, med tittel satt av redaksjonen: "Tonedøvt, Robertsen") 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.