"Skogfinsk kulturarv - hvem sitt ansvar?"

I forkant av Finnskogdagene 2021 ble det arrangert et seminar om temaet "Skogfinsk kulturarv - hvem sitt ansvar?" som i sin helhet ble strømmet på Sannhets- og forsoningskommisjonens YouTube-kanal. 
Seminaret tok utgangspunkt i Marte Hallems film "Fremmed blod" som ble etterfulgt av en panelsamtale ledet av Dagfinn Høybråten. 
Panelsamtalen begynner på 1:08.
https://www.youtube.com/watch?v=cN5hyozmPyI

 

Klage til Riksrevisjonen

Skogfinneforeningen har sendt inn klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av Norsk Skogfinsk Museums byggesak. Stortinget bevilget midler på statsbudsjettet for 2021, men til dags dato er det ikke utbetalt ei krone, og byggeprosjektet er i en kritisk situasjon.
Vi hevder at departementsavdelingen KV2 har en egen agenda der skogfinnenes museum skal tvinges inn i en hierarkisk struktur mot deres egne ønsker, i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, og i strid med tidligere politiske føringer. Med andre ord: Denne avdelingen driver egen butikk. 

Klage til Europarådet

Skogfinske representanter møtte 26. august en representant for Europarådets rådgivende komité for Rammekonvensjonen som kom til Oslo. 
Fra skogfinsk side ble det framført alvorlige bekymringer knyttet til museumsbygg-saken, svikten i Kommunaldepartementets håndtering av nasjonale minoriteter, og den manglende kunnskapen om skogfinnene i alle ledd av forvaltningen.

Raja svarer som han får beskjed om

Karin Andersen (SV) sendte 10. mai et spørsmål til kulturministeren om utbetaling av byggemidler til NSM, og fikk 19. mai svar fra Abid Raja. Han sier det departementsavdelingen KV2 sier han skal si.
https://stortinget.no/no/svar-fra-Raja

SISTE:
Karin Andersen (SV) har 5. september på nytt sendt spørsmål til kulturministeren om de uteblitte midlene til museumsbygget:

https://stortinget.no/no/nytt-spørsmål

 

Partiene svarer om NSM

Skogfinneforeningen har sendt to spørsmål til stortingspartiene om hvordan de stiller seg til framtida for Norsk Skogfinsk Museum.
Tilsynelatende er velviljen stor. Men går man nøyere inn i svarene, finner man også forbehold og tåkepunkter.
images/PDF/Pressemelding_2021-08-20.pdf

Revholt-ria fredes

Riksantikvaren har nå fredet ria fra Revholt som står på Glomdalsmuseet. 

Det ekstra morsomme med denne ria er at det var her gamle fylkeskonservator Tvengsberget fant de 8-10 rugkønna som berga svedjerugen. 7 av dem grodde og ga svære fold, og er opphavet til all svedjerug som omsettes i dag.
https://www.riksantikvaren.no/Revholt-ria_fredet

Kommisjonsmandatet forlenges

Sannhets- og forsoningskommisjonen skulle innlevere sin rapport til Stortinget 1. september 2022. Denne fristen er nå forlenget med ett år.
https://uit.no/kommisjonen/fristen-forlenges

Begrunnelsen er først og fremst at koronarestriksjonene har virket svært hemmende på framdriften.

Ta politisk styring!

Skogfinneforeningen svarer Kulturdepartementets politiske ledelse i Klassekampen onsdag 23. juni 2021:

TA POLITISK STYRING!

Kulturdepartementet fortsetter sin struping av skogfinnene og deres flaggsak: nytt museumsbygg. Statssekretær Emma Lind (V) eksponerer 18.6 sin uvitenhet om hva som foregår i eget departement. Treneringen av Norsk Skogfinsk Museums nybygg har pågått i årevis som en del av avdelingsdirektør Stein Sægrovs masterplan for museumsstrukturen i Norge.

NSM svarer K-dep.

Norsk Skogfinsk Museum skrev 8. juni til Kulturdepartementet og redegjorde for situasjonen byggeprosjektet står i etter departementets trenering. Les brevet her. 

images/PDF/NSM_til_KD_8621.pdf

Men har departementet videreformidlet dette? Det virker ikke som om politikerne kjenner til informasjonen her.

Nye kjepper i bygge-hjulet

Kulturdepartementet har siden statsbudsjettet ble lagt fram i høst, gjort en ny omdreining på skruen som skal tvinge Norsk Skogfinsk Museum inn under regionmuseet Anno. Bevilgede midler holdes tilbake, og byggearbeidet står i stampe. Museumseksjonens "masterplan" skal tvinges igjennom. At dette bryter med den europeiske rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter som Norge har sluttet seg til, er uten interesse. Klassekampen rapporterer om situasjonen. 

https://klassekampen.no/byggestopp-igjen

Stedsnavninnsamling

Det er midler igjen på statsbudsjettet for i år til stedsnavninnsamling, en ordning som forvaltes av Språkrådet. Historielag og andre som har interesse og kapasitet til et slikt prosjekt i sitt område, bør se nøyere på veiledningen her: https://www.sprakradet.no/stedsnavninnsamling

Skogfinske stedsnavn er nå nevnt spesielt i utlysingsteksten etter at vi klaget på usynliggjøring. Vi håper dette er et arbeid som kan komme i gang i bygdene vest for Glomma – dette er jomfruelig mark!

Rasebiologien

I forbindelse med visningen av dokumentarfilmen "Fremmed blod" av Marte Hallem på NRK i vår, ble det kjent at rasebiologene på 1930-tallet grafset i skogfinnene også. En av dem sammenliknet skogfinnene med orangutanger. Les saken her.https://www.nrk.no/innlandet/rasebiologer-forsket-pa-norske-skogfinner