Tilskudd fra RA til gamle ferdselsårer

Vær oppmerksom på at det kan søkes tilskudd fra Riksantikvaren til istandsetting av gamle ferdselsårer.  Skogfinnenes ferdselsmønster i skogene på Østlandet trenger å gjøres kjent! https://www.riksantikvaren.no/ferdselsveier

Ber om stipendiat til NSM

Foreningen har 2. februar 2022 sendt følgende henvendelse til Forskningsrådet:

Museumsstipendiat til Norsk Skogfinsk Museum

I Solbergregjeringens budsjettforslag for 2022 inngikk det under kapitel 328, post 78, et forslag om 5 millioner kroner til stipendiatstillinger til museumsforskning, forvaltet av Forskningsrådet.

Landskap med gravemaskiner

De spiser av skogene mine.

Seks gravemaskiner kom og spiste av skogene mine.

Gud hjelpe mig for en skapning på dem. Hoder

uten øyne og øynene i baken

 

De svinger med kjeftene på lange skaft

og har løvetann i munnvikene

 

(Rolf Jacobsen, fra samlingen "Hemmelig liv", 1954)

 

Kontingent-tid

Påminning til medlemmene: Husk å fornye kontingenten for 2022. Bare 200 kroner.

Bruk tilsendt fakturanummer ved betaling.

Svar til en statsråd

Skogfinneforeningen setter statsråd Annette Trettebergstuen på plass i et innlegg i Klassekampen 7. desember: https://klassekampen.no/debatt-med-et-folk-i-ryggen

Fornyet klage til Riksrevisjonen

Foreningen har igjen sendt klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumssak:

"Vi viser til vår siste henvendelse 14. juli i år og vil legge til følgende:

"Politikerne overstyres"

Nytt stort oppslag i Klassekampen 2.12.2021 styrker hva vi tidligere har sagt: Kulturdepartementets avdeling KV2 driver egen butikk. Og når ny statsråd messer videre på kravet om "samarbeidsavtale", må det klargjøres hvordan den skal konstrueres for ikke å bety kontroll.

 https://klassekampen.no/politikerne-overstyres

Kronikk om trakasseringa

Foreningens nestleder forteller på kronikkplass i Klassekampen 26. november om Kulturdepartementets trakassering av skogfinnene i saken om nytt museumsbygg.
https://klassekampen.no/kronikk

Berømte skogfinner

Har man skrevet en kjær nasjonalsang, kan man nesten ikke bli mer berømt. Bjørnson og Nordraak var fettere og av skogfinneslekt fra Søndre Land. Bo Hansson forteller:

Svar til statsråden

Skogfinneforeningen har denne kommentaren til Trettebergstuen:

Fra Vårt Land 17. november 2021:

Gi skogfinnene råderett over kulturbygget

Den som satt med forventninger om at ei ny regjering og en ny kulturminister ville bryte med statens trakasseringspolitikk overfor skogfinnene og gi dem råderett over eget kulturbygg, må tenke om igjen.

Anette Trettebergstuen (Ap) har ifølge Vårt lands reportasje 11.11.21 stilt seg på samme banehalvdel som Solberg-regjeringa: Ingen penger til nytt museumsbygg, uten det vi opplever som en forventning til underkastelse og tvangsassimilering.

Vindkraftødeleggelser av finnskogene

Avisa Glåmdalen har publisert en større reportasje som oppsummerer situasjonen i Våler kommune, der det er satt i gang en større vindkraftutbygging som raserer store finnskogområder. Les her:

images/PDF/2021-11-11_Glaamdalen_Kjlberget

Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

Her er Vårt lands nettartikkel 11.11.2021:

Vårt Land, nettutg. 11.11.21:

– Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

MUSEUM: Norsk Skogfinsk Museum venter fortsatt på statlige millioner bevilget til nytt museumsbygg. Andre minoriteter stiller seg bak kravet om utbetaling og kaller Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumsbyggesak for minoritetsfiendtlig. Kulturminister Anette Trettebergstuen ber nå om et møte.