Språkrådet er med på laget

Årsmøteresolusjonen med oppfordring til Språkrådet om å bistå i en prosess med å revitalisere skogfinsk er positivt mottatt. I møte med dem 25. august ble vi forsikret om at vi har deres støtte overfor departementer og instanser vi vil få med å gjøre. De har riktignok ingen penger, men vet hvor de fins. Vi fikk gode tips og forslag.

Mikkelrud ruler!

Mikkelrudtreff

(Foto: W.Blomberg)

For en flott dag vi fikk på Mikkelrud! Her ønsker Skogfinneforeningens leder Rune H. Bjerke velkommen sammen med vertsparet Anne Lise Torvund og Tore Ovlien.

Våre holdninger til "de andre"

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har nå levert sin rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. De har bl.a. sjekket kunnskapsnivået i befolkningen om disse gruppene. Skogfinnene er minst kjent. Nærmest usynlige. Les NIM-rapporten her. 

NRK omtaler rapporten her: Samehets

NRK har vært i Svullrya

NRK-Finnskogdagene

Morsom sak fra  NRK på Finnskogdagene

"De slo seg først og fremst ned i de dype skogene øst i Hedmark, i dag kjent som Finnskogen," står det i teksten. Nei, det var for utrygt i grensestrøka på den tid. De dro først til Hurdal/Totenåsen, og spredte seg ut over hele det østlandske barskogsområdet. Se kartet vårt!

Noen muligheter for skogfinsk språk

På forespørsel fra Skogfinneforeningen har professor Trond Trosterud, UiT, laget en kort framstilling av hvordan en mulig revitalisering av skogfinsk kan påbegynnes. Uttalelsen er oversendt Kommisjonen og Språkrådet.

Vannliljer, May Gullikstad

(Foto: May Gullikstad)

Presentasjon i Finnskogmagasinet

Foreningen har fått en helsides presentasjon i årets utgave av Finnskogmagasinet.
Les her.

Tipperlyng

Skogfinske symboler på kverna?

Skarpenkvenna

På Hadelands folkemuseum står den såkalte "Skarpenkvenna". På grunn av noen innrissede symboler antar man at den kan ha skogfinsk opphav. Les mer her.

Skogfinsk stokkebåt fra Lunner?

På Hadelandsmuseet har de en stokkebåt som er funnet i Gjerdingen i Lunner.
Her finner du bilder og tekst fra museet. 

Gamle veier i Nordmarka

Ståle Pinslie

En iherdig pensjonist har klart å kartlegge gamle ferdselsårer i Nordmarka. Ståle Pinslie har funnet 150 km gamle far gjennom tjukkeste skogfinneland. Mye er truet av moderne skogsdrift. Les artikkelen fra forskning.no.

Nye skogfinnespor på Totenåsen

Arkeologer er i ferd med å kartlegge spor etter tidlig skogfinsk bosetting på Totenåsen, og har gjort interessante funn.  Les reportasjen i Totens blad fra 29. juni 2022 her.

Fylkeskommunen ber folk være oppmerksomme og si fra hvis de kommer over slike kulturminner.

Kjerringholmen skal fredes

På Kjerringholmen i innsjøen Røgden befinner det seg skogfinske gravminner, og Riksantikvaren forbereder nå fredningssak for øya. Mer her. (Foto: RA)

Sverige oppretter sannhets-kommisjon, men bare for samer

3. juni oppnevnte den svenske regjeringen en kommisjon som skal granske urett og overgrep begått mot ulike samiske grupper. Ingen andre grupper er inkludert i mandatet.

Kommisjonen skal levere sin innstilling innen 1. desember 2025.

Les pressemeldinga fra den svenske regjeringa her.
Tipper/pentagram