Museet: Anbud lagt ut nå

Endelig et skritt videre med skogfinnenes hus! Nytt museum

Norsk Skogfinsk Museums nye bygg er lagt ut på anbudskonkurranse.

Pressemelding 11. oktober 2022:

Automatisk fredning?

Skogfinneforeningen har reist et krav om at skogfinske kulturminner eldre enn 1850 bør bli sikret automatisk fredning. Det er nedsatt et lovutvalg som skal revidere kulturminneloven, og de har nå fått henvendelsen. Vårt krav ligger godt innafor deres mandat. Miljøverndepartementet svarte 7. oktober:

Statsbudsjettet: Museum på dugnad?

Forslaget til statsbudsjett har truffet skogfinnene med et piskesmell. Med åpne øyne foreslår regjeringen å fortsette nedprioriteringen og diskrimineringen av kulturarven til en halv million mennesker: Ikke ei krone til nye stillinger for å berge de store samlingene og fylle det nye skogfinnehuset med kompetanse. Skal museet drives på dugnad?

Ståpels-konsert i Hurdal!

Hurdalskonsert

(Foto: Rune) Fra venstre Vegar Vårdal, Gisle Sløtte, Per-Erik Berge og Tove Kanten.

Gratiskonserten 25.9 på Hulderhaugen som var Skogfinneforeningens bidrag til Hurdalsdagene, ble en innertier. Det kom et førtitalls folk, i konkurranse med et utall andre tilbud i løpet av helga. Veldig bra i ei lita bygd!

Våre forsoningsforslag til Kommisjonen

Rune i Hurdal

Leder Rune H. Bjerke presenterte våre forsoningsforslag til Sannhets- og forsoningskommisjonen på deres siste offentlige møte i Hurdal 23. september 2022.

Skogbruk - ressurs uten regulering

Forskningstidsskriftet Apollon (UiO) bringer i sitt siste nummer en artikkel som peker på det uholdbare i at blant landets viktigste naturressurser er skogbruket helt uregulert og forvaltes av næringsinteresser. De ser på dette som den største trusselen mot artsmangfoldet i norsk natur. De nevner imidlertid ikke hvilken fare denne situasjonen innebærer også for kulturminnene som gjemmer seg i skogene.

Les artikkelen her.

Stedsnavn: Noe skjer

Språkrådet melder til oss:

"Når det gjelder de skogfinske stedsnavnene, så har vi tatt kontakt med Kartverket om dette temaet. Kartverket har sett nærmere på saken, og vurdert tekniske muligheter for hvordan de skogfinske navnene kan bringes fram fra datamaterialet deres, og vi i Språkrådet skal nå ha et møte med Kartverket i oktober for å diskutere hvordan vi skal få gjort dette arbeidet i praksis."

Noe leer på seg.

Krav til staten

I et møte 12. september 2022 med Kommunal- og distriktsdepartementets avdeling for urfolk og nasjonale minoriteter, som er statens koordinerende organ for minoritetssaker, la vi bl.a. fram tre resolusjoner – to fra årsmøtet om driftsgrunnlaget for museet og om revitalisering av skogfinsk språk, og en fra folkemøtet i Mjøndalen om automatisk fredning av skogfinske kulturminner eldre enn 1850.

Stinn brakke i Mjøndalen

Ingebjørg Moen

(Foto: Rune)

Skogfinnekvelden på Mjøndalen bibliotek, med biblioteket som teknisk tilrettelegger og lokal blestansvarlig, ble fylt opp og det måtte settes fram ekstra stoler – det er stas! Oppmøtet har ikke vært så stort siden før pandemien.

Maridalen er skogfinneland!

Maridalen bygdetunMaridalen har sitt eget bygdetun som lokale lag og foreninger greier å fylle med liv. Her følte vi oss helt hjemme - dette er jo midt i tjukkeste skogfinneland! Skogfinneforeningen deltok på høstmarkedet søndag 4. september og befant seg med ett midt i en pulserende strøm av besøkende og forbipasserende turgåere, og som vanlig ble bosettingskartet vårt mottatt med stor interesse. Nysgjerrigheten er stor, og vi knyttet verdifulle kontakter.

Gottlund i pocketutgave

Gottlunds-dagbok

Carl Axel Gottlunds "Dagbok över mina vandringar i Wermlands och Solørs finnskogar 1821", som ble nyutgitt til 200-årsjubileet i fjor, foreligger nå i pocketutgave.  Dette er et viktig kildeskrift i skogfinnehistorien. Kan bestilles fra forlaget: veidarvon(at)telia.com

Vindkraftutbygging – vårt høringssvar

Vi har sendt inn høringssvar til regjeringas "forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet" som vil forsere vindkraftutbygginga. Kort og kontant:

Vindkraft.fi

(Foto: hbl.fi)

Les høringsvaret her.