Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Stor interesse i Hurdal

Foreningens lille stand ble besøkt uavbrutt av et interessert publikum på kulturminnedagen i Hurdal lørdag 11. september. Vi fikk mange gode kontakter og samtaler. Hurdølene er meget bevisst sin skogfinske kulturarv. 
Dessverre er det ikke så mange fysiske kulturminner igjen etter de skogfinske bosetterne, som dominerte store deler av bygda gjennom lange tider. Men det er nettopp avdekket og registrert en original badstuovn. Og sidedalen Skrukkelia, som på 1600-tallet var reint skogfinsk, er rangert på topp blant Akerhus´ høyest verdsatte kulturminneområder.