Bli medlem!

   

  Alle som kjenner skogfinsk tilhørighet, og/eller stiller seg solidarisk med skogfinnenes sak, støtter formålsparagrafen og betaler kontingent, kan bli medlem.

  Klikk her.

   

   

   

   

   

  Kortnytt

  Høringssvar

  Nettverksorganisasjonen Nasjonale minoriteter i Norge har sendt et grundig høringssvar til Stortingsmelding 12. Du finner det i Dokumentarkivet.

  Maridalen

  Foreningen har bedt Byantikvaren i Oslo om å bringe på det rene om noen av de kommunale landbrukseiendommene i Maridalen som det nå skal opprettes nye forpakteravtaler for, kan ha en skogfinsk opphavshistorie. 

  Gottlund

  Vi har anmodet Nasjonalbiblioteket om å skanne C.A. Gottlunds reisebeskrivelser fra Finnskogene 1821 som et viktig kildeskrift for skogfinsk historie. De har sagt ja, og lagt den i skannekøen. 

  Medlemsforum på Facebook

  Nye medlemmer blir invitert med i en lukket Facebookgruppe. 

  Bildegalleri

  20. februar 2021
  15. februar 2021
  15. februar 2021
  23. februar 2021
  20. februar 2021
  © 2021 Skogfinneforeningen. Tilrettelagt av 2T&T Nordic