Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Språkreisingstips?

Prestekrage

Kvensk institutt driver et omfattende arbeid for å styrke kvensk språk. Kanskje det kan være noen tips å hente her for ei framtidig språkreising for skogfinsk? Les mer her.

Språk, reis deg! Om revitalisering av skogfinsk språk

(Innsendt) Skogfinneforeningen har vedtatt en resolusjon om revitalisering av det skogfinske språket. Hva innebærer det egentlig? 

Henstilling til Språkrådet

Årsmøtet i Skogfinneforeningen 17. februar 2022 ber Språkrådet se nærmere på muligheten for en begynnende revitalisering av skogfinsk språk, etter at dette falt helt ut av den nye Språklova. Selv om språket ble undertrykt som et ledd i fornorskingspolitikken og ikke lenger er i muntlig bruk, eksisterer det i stedsnavn og andre kilder, og er godt dokumentert i samlinger og arkiver. Stadig flere skogfinske stedsnavn letes opp og tas i bruk, og mange ønsker å ta tilbake gamle finske slektsnavn. For den skogfinske minoriteten er språket en viktig identitetsmarkør som det er ønskelig å løfte fram.

Enstemmig vedtatt.

Lite kunnskap om fornorskinga

Få i Norge kjenner til fornorskinga av minoritetene, viser en ny undersøkelse fra UiT.
https://www.nrk.no/kvensk/bare-en-av-ti-kjenner-til-fornorskningen


 

Fornorskingspolitikken

(Innsendt) 

Som et ledd i fornorskninga ønsket myndighetene at skogfinnene skulle bli til nordmenn. Finsk, kvensk og samisk språk, kultur og identitet skulle vike for det store nasjonsbyggingsprosjektet.

 Skolen hadde en sentral rolle i arbeidet med å «gjøre finner til folk», og holdningene i samfunnet gjorde det nok heller ikke så lett å være skogfinsk. Rasebiologiske undersøkelser som tok sikte på å bevise at finnene var et underlegent folk, speiler holdningene som var knyttet til skogfinsk identitet og kultur tidlig på 1900-tallet.