Lokalhistorie i tekst og bilder

Håndverk: Pættkærj

Pættkærj

(Foto: Åse Berg)
PÆTTKÆRJ.... Bestefar Albert Berg begynte på sine eldre dager å flette "pættkærjer". Disse korgene var i vanlig bruk "i gamle dager" til å frakte høy, mose og andre ting et småbruk hadde behov for. Albert lærte kunsten å flette av sin far Ole Olsen Berg, og utgangspunktet for korga var rettkløyvd furu som ble spikket til tynne fliser som kunne flettes sammen. Riktig furuvirke ble plukket ut ved at han banket på treet med økshammeren for å høre om det var vridd eller rettkløyvd.
Bildet viser Albert på sin Safir moped - ut for å selge et pættkærj til en kunde, ca. midt på 1970-tallet. Bestemor Karoline følger med på trappa i Vellingroa, Grinder.
(Fra Ove Berg, Svullrya.)

["Kærj" er solørsk for "korg", men hva betyr "pætt"? Kan noen opplyse oss? Red.]

 
Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.