Lokalhistorie i tekst og bilder

Mylla

GJENOPPDAGELSESFERD:

Har vært på gamle skaufinnetrakter i dag (7/8-21).

Bilde en og to: Typisk for slike steder er at de ligger sørvendt, ved en bekk, litt opp i lia fra en sjø, med granskau som kunne bli grobunn for svedjerug. Her er vi ved det store skogsvannet Myllas nordbredd, Lunner kommune.

I området her skal det ha bodd rundt 170 personer, fra 14 familier, med finsk bakgrunn. Fortsatt er det spor etter dem.

Bilde tre viser det som er igjen av plassen Fellopp/Felloppsbråtan/Filipsbråten, litt lenger nordøst.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.