Lokalhistorie i tekst og bilder

Låven på Tomta, Peistorpet

 

Låven på Tomta er et eksempel på en skogfinsk gårdsbygning, og et av flere kulturminner som er valgt ut til å representere den skogfinske befolkningens kulturminner. Låven ble sammenbygget av tre eldre låvebygninger på 1840-tallet, og inneholder en rekke rissede magiske symboler som skulle beskytte eiendom, folk og fe. Gardsfolket har benyttet låven til overnatting for seg selv og reisende, særlig i forbindelse med sesongarbeid.

Bruken av magiske symboler har vært en viktig del av og er utbredt i skogfinsk kultur i Norge tilbake til 1600-tallet. De magiske symbolene hadde en beskyttende funksjon, og de var ofte plassert på bygninger som inneholdt verdier det var viktig å beskytte. Symbolene ble risset eller skåret inn på dører, rundt døråpninger eller andre åpninger i veggene. Egne fruktbarhetssymboler ble også risset inn. Disse skulle bidra til større avlinger og fruktbarhet hos gårdsdyrene.

De magiske symbolene som er risset inn rundt inngangene på låvebygningen på Peistorpet er plassert på en måte som var karakteristisk og fantes på mange driftsbygninger. Låven har dermed stor kunnskapsverdi og identitetsverdi om skogfinnenes liv og virke.

 

Skogfinner på Hadeland

Hadeland Seniorforum arrangerer et åpent møte tirsdag 15. august kl. 19 i Gran frivilligsentrals lokale Lidskjalv, Hovsveien 1 i Gran. Temaet er finneinnvandringen til Hadeland og arbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen.

Rune H. Bjerke og Wenche Blomberg fra Skogfinneforeningen orienterer. Underholdningsinnslag ved Per-Erik Berge.

Inngangspenger 100 kr for medlemmer, 200 kr for andre, inkl. kaffeservering.

 

Lunner historielag; årsmld. 2022

Lunner har et svært aktivt historielag, og vi legger ut årsmeldinga deres for 2022. Last ned her ...

Akkasaari – dokumentasjon fra RA

Riksantikvaren har sendt fredningsforslaget for Akkasaari/Kjerringholmen (Røgden) ut på høring, med svarfrist 7. februar. Vi har lagt deres dokumentasjon ut her.

Fest i Trysil

Fest-i-Trysil

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.